argeloosheid

argeloosheid
{{argeloosheid}}{{/term}}
innocence
voorbeelden:
1   in zijn argeloosheid verraadde hij het geheim he betrayed the secret in all innocence

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”